Giỏ hàng

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

BÁO CÁO

Về ngày không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên

 

Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây