Giỏ hàng

THÔNG BÁO: HĐQT Công ty chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Dương Minh Tuấn

THÔNG BÁO

HĐQT Công ty chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Dương Minh Tuấn

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn thông báo HĐQT Công ty chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Dương Minh Tuấn, cụ thể như sau:

Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây.

Trân trọng!