Giỏ hàng

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

BÁO CÁO

Về ngày không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên

 

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên), cụ thể như sau:

Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây.

Trân trọng!