Giỏ hàng

THÔNG BÁO thay đổi ngày tổ chức chính thức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

Thay đổi ngày tổ chức chính thức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn xin Thông báo thay đổi ngày tổ chức chính thức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây.

Trân trọng!