Giỏ hàng

BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn xin công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2023

Chi tiết nội dung BCTC 6 tháng đầu năm 2023 trong file đính kèm, xin mời xem tại đây.

 

Trân trọng!