Giỏ hàng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

 

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn xin công bố BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

Chi tiết nội dung BCTC năm 2022 đã được kiểm toán trong file đính kèm, xin mời xem tại đây.

 

Trân trọng!