Giỏ hàng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2023

 

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn xin công bố BCTC Quý II/2023.

Chi tiết nội dung BCTC Quý II/2023 trong file đính kèm, xin mời xem tại đây.

 

Trân trọng!