Giỏ hàng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2022

 

Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn xin công bố BCTC quý IV năm 2022.

Chi tiết nội dung BCTC quý IV năm 2022 trong file đính kèm, xin mời xem tại đây.

 

Trân trọng!